Uncategorized

ngày 8 tháng 08 năm 2019

(日本語) 2019年第二回日本語能力試験JLPT申込開始です

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Nhật.

Thắc mắc về St. Mary được, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Điện
thoại


Các ngày trong tuần (thứ hai-thứ sáu) 9:00-18:00