Uncategorized

ngày 6 tháng 01 năm 2022

(日本語) ☆栃木県オミクロン株新型コロナウイルス感染対策PCR検査無料実施の案内☆

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Nhật.

Thắc mắc về St. Mary được, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Điện
thoại


Các ngày trong tuần (thứ hai-thứ sáu) 9:00-18:00